Anatolia Yazılım Destek San.Tic.Ltd.Şti.

E-FATURA

 

Önceden sisteme tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. Standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip yeni bir belge türüdür.

E-FATURA NAIL UYGULANR

• e-Fatura düzenleyebilmek, gönderebilmek ve alabilmek için öncelikle uygulama üzerinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması gerekmektedir.

• e-Fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

• Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

• e-Fatura uygulamasının sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile başlangıç aşamasında, sadece anonim ve limited şirket statüsündeki mükelleflerin e-Fatura gönderme ve alması uygun görülmüştür.

• Mali mühürün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir.

• Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

• Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, GİB’ten Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Verme izni alan kurumlardan saklama hizmeti alınmasına izin verilmiştir.

Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son verilir.

• Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır.

 • İç denetim ve yönetim kalitesi artar. • Mali mühür ile veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik sağlanır.

• Kağıt tasarrufu sağlayarak çevreyi korur.

 • Gecikmelere, anlaşmazlıklara ve kullanıcı hatalarına son verilir.

• e-Fatura sürecinde sunulan tam entegrasyon ile firmaların hızlı ve güvenli bir şekilde e-Devlet uygulamalarına geçişi sağlanır.

• e-Fatura geldiğinde, sisteme manuel girilmiş irsaliyeler ile otomatik olarak eşlenerek mükerrer kayıt oluşması engellenir.

• Hizmet faturaları, ihraç kayıtlı faturalar gibi özel faturalar da e-Fatura olarak gönderilebilir.

 • Firmaların e-Fatura mükellefi olup olmadığı tek tuş ile sorgulanarak cari hesaplar ile ilişkilendirilebilir.

• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti alan firmalar e-Faturalarının onay sürecini web üzerinden yönetebilirler.

• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti, Türk Telekom altyapısı kullanılarak sunulmakta olup günlük 130.000.000 adet fatura işleme kapasitesine sahiptir.

• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti Superonline altyapısı kullanılarak yedeklenmiş olup, felaketten kurtarma merkezi 8 şiddetinde depreme dayanıklıdır.