Anatolia Yazılım Destek San.Tic.Ltd.Şti.

Bankalardan alınan excel formatındaki banka ekstrelerinin ve kredi kartı pos ekstrelerinin Logo’ya aktarımını sağlamak amacıyla geliştirilmiş özel bir üründür.

İnternet bankacılığından alınan excel formatları ve üye iş yeri numarasına göre bankalardan alınan kredi kartı pos ekstrelerinin Logo’ya banka işlem fişi , banka fişi ve mahsup fişi olarak aktarılmasını sağlar.

İnternet bankacılığından alınan excel formatları ve üye iş yeri numarasına göre bankalardan alınan kredi kartı pos ekstrelerinin Logo’ya banka fişi, banka bağlantılı kasa fişi, banka bağlantılı çek senet bordrosu, banka bağlantılı alınan/verilen hizmet faturası  ve mahsup fişi olarak aktarılmasını sağlar.

 

Ürün özellikleri:

Logo’nun GO Plus, Tiger Plus, Tiger Enterprise ürünleri ile anlık ve tam entegrasyon

  • Tek merkezden aktarımların yönetimi ·
  • Ayrıntılı genel parametre yapılandırılması.
  • Banka ekstrelerinin çok az manuel işlem ile hatasız olarak Logo’ya aktarılması sağlanmaktadır. · Her bankadan alınan excel ekstresi farklılık göstermektedir. Parametre ekranlarıyla ekstrelerdeki kayıtların hangi satırdan başlayarak alınacağı tarih, açıklama, borç, alacak, işlem tip kodu, borçlu IBAN, alacaklı IBAN, fon miktarı, sütun numaraları belirtilebilmektedir.
  • Banka tip kod tanımlaması ekranında ekstre açıklamaları veya ekstrelerden gelen işlem tip kodları tanımlanarak bu açıklamaya veya koda göre aktarılacak fiş tipi, banka kodu, cari hesap kodu, kasa kodu, çek/senet portföy numarası, alınan/verilen hizmet kodu, muhasebe hesap kodu tanımlanabilir. Bu sayede aynı açıklama ve aynı işlem tip kodu ile birlikte gelen ekstre satırlarının otomatik yorumlanması sağlanmış olur.
  • · Ekstrelerde gelen borçlu IBAN, alacaklı IBAN numaraları mevcut ise Logo’dan bu IBAN numaralarına ait banka ve cari hesap kartları otomatik sorgulanarak ilgili banka hesap kodu, cari hesap kodunun bulunabilmesi sağlanmıştır.
  • · İstenir ise ekstre satırlarındaki fiş tipi banka, hesap kodu, cari hesap kodu ve muhasebe hesap kodu kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. Yorumlanan ekstre kayıtları Logo’ya gelen havale fişi, gönderilen havale fişi, banka işlem fişi, banka virman fişi, bankaya yatırılan kasa fişi, bankadan çekilen kasa fişi, bankadan çek/senet ödemesi, bankadan çek/senet tahsilatı, banka alınan/verilen hizmet faturası ve mahsup fişi olarak aktarılabilmektedir.
  •  
  • · Bankalardan alınan pos ekstrelerinin  otomatik olarak yorumlanması sağlanır. Pos ekstrelerinin banka bazında değişen brüt veya net tutarlarının aktarılması sağlanır.
  • · Komisyon tutarlarının ve hesaba geçen tutarların otomatik yorumlanması yapılır. ÜRÜNÜN DİĞER ÜRÜNLERDEN FARKLILIKLARI

         · Bankalardan alınan pos ekstrelerinin  otomatik olarak yorumlanması sağlanır. Pos ekstrelerinin banka bazında değişen brüt veya net tutarlarının aktarılması sağlanır.

         · Komisyon tutarlarının ve hesaba geçen tutarların otomatik yorumlanması yapılır.

         · Parametre tanım ekranlarıyla banka ekstrelerinin tümünün yorumlanması sağlanır.