Anatolia Yazılım Destek San.Tic.Ltd.Şti.

Bilgi teknolojilerinden elde edilecek verimi artırmanın yolu artık iş süreçlerinin ve organizasyon yapısının yeniden tasarlanmasından geçiyor. Yönetim karar süreçlerindeki gereksiz katmanları ortadan kaldırmak, bilgi sistemlerinin yardımıyla organik, dinamik ve esnek organizasyonlar kurmak, çalışanlara sürekli eğitim, yüksek inisiyatif ve karar yetkisi vermek, yaratıcılığı ödüllendirmek verimlilik arayışının bugüne kadar ürettiği çözümler arasında yer alıyor. Bu çözümlerin ancak bilgisayar ve yazılım teknolojisinden yararlanılarak geliştirilebileceğini söylemek yanlış olmaz. Günümüzün sürekli değişen koşullarında rekabet edebilmek için yönetim sistemleri gibi, bilişim sistemleri de mümkün olan en esnek tarzda kurulmak zorunda. 

Bu nedenle, artık "sürekli çözüm" sağlayan bilişim sistemleri ve uygulama yöntemleri aranıyor. ANATOLIA, müşterilerinin performanslarını, verimliliklerini artırmaya yardımcı olmak için LOGO YAZILIM'ın geliştirdiği LOGO Proje Yöntemini temel alarak verdiği danışmanlık hizmetleri ile, işte bu amaca hizmet ediyor. ANATOLIA hizmetlerinin temelinde ise sektörler için geliştirilen benzer çözümleri değişik kurum ve kuruluşlarda defalarca uygulamış uzmanların bilgi birikimi yatıyor. 2.1. UYGULAMA DANIŞMANLIĞI NEDİR? Bazı şirketlerin gözünde bilgi sistemlerine yapılan yatırımlar ne zaman geri kazanılacağı belli olmayan bir yatırım gibidir. Kendilerinden çok şey beklediğiniz yazılımlarınızda, stok maliyetlerinizi, üretim performansınızı, nakit akışlarınızı, borç ve alacaklarınızı takip edemiyorsanız beklentilerinizin neden gerçekleşmediği sorusu aklınıza gelebilir. Bu sorunun cevabı bilgi sistemlerine yaklaşım felsefesinde yatmaktadır. Sistem ancak girilen bilgiyi yorumlar. Diğer bir deyişle, sistemden alacağınız bilgilerin kalitesi sisteme gireceğiniz verilerin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle sadece mevcut çalışma sisteminin tespit edilerek yeni sisteme aktarımı yeterli olmayabilir. Belki de tüm organizasyonun gözden geçirilip sizin için en uygun çözümlerin bulunularak tasarlanması gerekmektedir. Bu tür isteklerin karşılanması ise Toplam Çözüm yaklaşımı ile mümkündür. Tüm organizasyonun gözden geçirilerek, stok yönetimi, sabit kıymet yönetimi, satın alma, satış ve pazarlama, finans ve genel muhasebe gibi fonksiyonlar ve ilgili birimler arasında tam bir entegrasyonun sağlanması demek olan Toplam Çözüm, sistematik bir yaklaşım ve analitik çözümler gerektirir. 

 

Bilgi sisteminin sağlam tasarım temelleri üzerine oturtulması için doğru proje yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. ANATOLIA Proje Yöntemi: Analiz ve Tasarım, Kurulum, Pilot Çalışma, Kullanıma Geçiş olmak üzere dört ana basamaktan oluşur. 

 

Ön Analiz

Müşteri firmanın iyileştirme hedefleri, yeni sistemden beklentileri ve gerçekçi bir teklifin yapılabilmesi için gerekli bilgilerin toplandığı proje öncesi hazırlık çalışmasıdır. Burada önemli olan proje için gerekli tüm verilerin kesin ve açık bir dille belirlenmiş olmasıdır. Ön Analiz, ANATOLIA'ın gerçekçi bir plan yaparak sağlıklı bir teklif oluşturmasını sağlamakla kalmayıp tespit edilen hedeflere ne denli ulaşılabilmiş olduğunu görme imkanını da verir.

Analiz ve Tasarım

Ön Analiz'de belirlenen hedeflerden hareketle, projenin detay planı hazırlanır ve gerekli görev dağılımı yapılır. Bu plan çerçevesinde, sistemin kurulabilmesi için gerekli her türlü bilgi en ince detayına kadar toplanır ve gereken tasarımlar müşteri proje gurubu ile birlikte yapılarak Analiz ve Tasarım Raporu oluşturulur. Yeni sistemi kullanacak olan müşteri firma elemanları, LOGO Uzmanları tarafından gerekli eğitimlerden geçirilir.

Kurulum

Analiz ve Tasarım Raporu'ndan hareketle, hedeflenen sistem kurulur ve test edilir. Müşteri proje temsilcisi ile birlikte tespit edilen anahtar kullanıcılara, Analiz ve Tasarım Raporu temel alınarak pekiştirme eğitimi verilir. Sistem Kullanım Rehberi hazırlanır.

Kullanıma Geçiş

Bu aşamada bütün testleri yapılmış olan yeni sistem, olası riskleri en aza indirmek için mevcut sistemle bir süre paralel çalıştırıldıktan sonra devreye alınır. Bu aşamanın gerektirdiği sisteme bilgi girişi anahtar kullanıcılar tarafından yapılır. Böylesine kapsamlı bir projenin başarılı olabilmesi için, müşteri firma üst düzey yönetiminin desteğine, yeni sistemi kullanacak personelin firma içi bilgi birikimine ve projeye aktif katılımlarına ihtiyaç vardır.